+371 25006000

24 stundu avārijas dienests: +371 25189933

Pie šādas situācijas, ja esošais pārvaldnieks savus pienākumus nepilda un kopība ilgstoši ir neapmierināta ar pārvaldnieka darbu kvalitāti un izpildi, tad vēlams būtu nonākt pie lēmuma un izvērtēt pārvaldnieka maiņu savai ēkai. Ja ēka nespēj vienoties par pārvaldnieka maiņu un ir daļa, kura vēlas esošo pārvaldnieku paturēt, tad, izvērtējot kopējo situāciju, var noteikti arī izvērtēt vērsties tiesā pret pārvaldnieku, pamatojoties, ka tas nepilda tam uzdotās pārvaldīšanas funkcijas.

Cilvēki var sapulcēties un pieņemt lēmumu par to, kādā veidā ties savā pagalmā novietos savus auto transporta līdzekļus. Visbiežāk tas nozīmē to, ka tiek izgatavotas ceļa zīmes, piemēram: “Stāvēt atļauts tikai ar – konkrētām – ceļa zīmēm.” Pārvaldnieks šīs ceļa zīmes izsniedz dzīvokļu īpašniekiem un, ja tiek konstatēts, ka pagalmā ir auto, kam šīs ceļa zīmes nav. Īpaši, ja šis auto tiek turēts šajā pagalmā ilgstoši vai bieži, tad iezdīvotājiem ir visas tiesības pieaicināt pašvaldības policiju, lai policijas darbinieki noformētu attiecīgu sodu, kuru pārkāpis konkrētā auto autovadītājs. 

Atblstoši likumam, sapulcēs var piedalīties dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas. Pilnvara nav nepieciešama notariāla. To var noformēt arī vienkāršotā veidā, kas būtu rakstveidā vai parakstīta ar e-parakstu un, ja šāda pilnvara ir izgatavota un tajā dzīvokļa īpašnieks ir norādījis personu, kurai šo pilnvaru tas devis, šī persona ir lemtspējīga dzīvokļa īpašnieka vietā.

Gan likums, gan Berga Nami gadījumā, līgumā ir atrunāts, ka jaunajam dzīvokļa īpašniekam ir jāiesniedz īpašuma apliecinošs dokuments, vai nu zemes grāmata vai tiesneša lēmums ēkas apsaimniekotājam. Papildus mēs aicinām cilvēkus vienmēr iesniegt pieņemšanas un nodošanas aktu, kurus parakstījušas abas puses, kur ir atspoguļoti arī īpašuma skaitītaja rādījumi, lai ir zināms, ar kādiem skaitītāju rādījumiem un datumiem var izrakstīt jaunajam īpašniekam komunālo maksājuu rēķinu. 

Dzīvoklī sienas pelē dēļ miturma. Miturms visbiežāk veidojas, piemēram, padomju laikā celtajās ēkās caur ārsienām, jo tās nav siltinātas un, lai šos procesus varētu novērst, tiek ieteikts siltināt ārsienas, kas tiešā veidā ir saistīta tieši ar ēkas vai mājas renovācijas darbiem, kurus Berga Nami palīdz arī novadīt no sākuma līdz pat beigām.

Ja māja nav gatava kompleksai renovācijai un tā nav arī iekrājusi pietiekamus uzkrājuma fonda līdzekļus, lai varētu veikt konkrēti ārsienu siltināšanas darbus, tad ieteikums ir mēģinās pašiem dzīvokļu īpašniekiem, kam ir radusies šī problēma, siltināt šīs ārsienas savā teritorijā no dzīvokļa iekštelpas puses. Ir arī situācijas, kad dzīvoklī ir nepietiekama gaisa apmaiņa un veidojas kondecāts uz dzīvokļa iekštelpu sienām. Pie šādas situācas būtu nepieciešams papildus vēdināt iekštelpas vai atrast risinājumu, piemēram, šos vēdināšanai paredzētos risinājumus, iebūvēt esošajā loga rāmī. 

Berga Nami saviem klientiem ir izveidojis un piedāvā izmantot klientu protālu. Tā iespējas sevī ietver arī skaitītāju rādītāju nodošanu, iespēju aplūkot savus rēķinus, arī visus vēsturiskos rēķinus var aplūkot. Dzīvokļu īpašnieki var redzēt elektronisko mājas lietu. Berga Nami gadījumā, tie ir pārvaldīšanas plāni, kopsapulču lēmumi, līgumi un uzkrājumu fondu, kā arī cita vieda atskaites. Informāciju par mājas parādniekiem. Kā arī cilvēkiem ir iespēja viedot saziņa ar Berga Nami kā ēkas pārvaldnieku, izmantojot šo klientu portālu.   

Ja ēkai ir izveidojies parāds pie esošā pārvaldnieka, viennozīmīgi, tā var un drīkst mainīt apsaimniekotāju. Jebkurš parāds, tās ir kopības saistības. Tātad, ja ēkai ir parāds pret siltuma piegādātāju, tad tās ir kopības saistības netakarīgi no tā, kas ir ēkas pārvaldnieks. Nākot vietā jaunajam pārvaldniekam, šīs saistības saglabājas jebkurā gadījumā. Tātad, māja var veikt apsaimniekotāja maiņu neatkarīgi no tā vai ēkai ir parāds, strādājot ar esošo pārvaldnieku vai jaunu.

No Berga Nami puses, parasti ieteikums šo konfliktu risināt patstāvīgi pašiem iesaistītajiem, savstarpēji vienojoties par risinājumu, it īpaši, ja ir zināms, kam auto pieder. Ja nav iespējams sazināties ar personu, kam pieder auto un netiek atbildēts, piemeram, WA grupā, kurā ir dzīvokļu īpašnieki, ja tāda ir, kā arī netiek reaģēts uz lūgumu auto pārvietot, var mēģināt sazināties ar esošo pārvaldnieku, jo retos gadījumos, pēc numura zīmes vai autostāvvietas ir iespēja noskaidrot, kam šī auto mašīna pieder vai, kurš ir atbildīgs par tās novietošanu konkrētajā stāvvietā. 

Berga Nami palīdz veikt apsaimniekotāja maiņu. Apsaimniekotāja maiņas procesi paši par sevi ir diezgan laikietilpīgi un sarežģīti, līdz ar to, no Berga Nami puses tiek sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti kā arī novadīti visi procesi, kas palīdz ēkai, bez īpašas iesaistes, piemēram, juridiskajos jautājumos un procesos, pāriet bez īpašiem starpgadījumiem.

Palīdzam arī ēkām ar lēmuma pieņemšanas procedūrām, sagatavojot, piemēram anketas, protokolus, pilnvarojumus, novadot kopsapulces un arī pašu pāriešanu kontrolējam, lai tā būtu ievērota kā likumā prasīts. Tātad visi pārejas procesi no idejas līdz brīdim, kad ēka jau ir pārgājusi pie Berga Nami no Berga Nami puses tiek koordinēta.