Berga Nami veido obligātās sapulces, kā minimums, reizi gadā visās ēkās, kuras apsaimniekojam. Tas ir tas laiks, kad nāk sapulcēties visi mājas iedzīvotāji, lai kopā ar pārvaldnieku atskatītos uz padarīoto darbu apjomu aizvadītajā gadā.

Izrunāt plānotos darbus, kas plānoti nākamajam gadam. Noskaidrotu atbildes uz visiem aktuālajiem un neuzdotajiem jautājumiem, kuri kopībai sakrājušies. Pieņemt nepieciešamus lēmumus, kā piemēram, mainīt uzkrājuma fonda apjomu, vai lemt par kādiem specifiskiem darbiem, kuri jāveic u.t.t.