+371 25006000

24 stundu avārijas dienests: +371 25189933

Vārds “sadzīves konteineris” jau pēc būtības paskaidro to, ka tie ir sadzīvē radītie atkritumi. Tātad, tas nav, piemēram, ne televīzors, ne dīvāns, ne leduskapis, ne gulta, kas savukārt ir tieši šie lielgabarīta atkritumi. Šāda tipa atkritumus, kas ir lielgabarīti, nevar un nedrīkst novietot pie sadzīves atkritumu punktiem. Tie tiek apsaimniekoti atsevišķi. Iedzīvotājiem, kuri vēlas atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem jārīkojas saskaņā ar likumu un tas paredz to, ka ir iespēja vienpersoniski atrast laukumus, kuros pieņem oficiāli lielgabarīta atkritumus un šos punktus tas uzrunā individuāli, vienojoties, kad un kā tie tiek nogādāti, vai arī tiek veikts pieteikums esošajam pārvaldniekam, ziņojot, ka nepieciešams ir ivest lielgabarīta atkritumus un atiecīgi pārvaldnieks tālāk jau šim iedzīvotājam palīdz ar šo atkritumu izvešanu par konkrētu vienošanos. Visbiežāk tiek pieteikts atkritumu izvedējam iesniegums, ka konkrētā datumā būs nepieciešama lielgabarītu atkritumu izvešana.

Pirmkārt, vienīgais maksājums tiek regulāri piestādīts tikai par nešķirotajiem atkritumiem un šis maksas apmērs ir atkarīgs no tā, cik ēkai ir deliģēti konteineri un, cik bieži tie tiek izvesti. Gala rezultātā, atkritumu savācējs un izvedējs, izmanotojot formulu, aprēķina gala izcenojumu saviem pakalpojumiem un piestāda to. 

Mazināt izmaksas var ievērojot šķirošanas principu. Tātad, par jebkuru konteineru, kas paredzēts šķirojamajiem atkritumiem, iedzīvotājiem nav jāmaksā. Jo vairāk iedzīvotāji šķiros atkritumus, jo mazāks būs maksājums par atkritumu savācēju pakalpojumiem, samazinot nešķiroto atkritumu izvešanas periodiskumu.

1 – Kopīpašums
2 – Rēķini
3 – Karstā ūdens cirkulācija
4 – Maksājumi par ūdens cirkulāciju
5 – Ūdens zudumi
6 – Deklarēto personu izmaiņas
7 – Atkritumi
8 – Lielgabarīta atkritumi
9 – Strīdu gadījumi
10 – Terases tīrīšana
11 – Autostāvvietas
12 – Klientu portāls
13 – Koplietošanas elektrība
14 – Namu apsaimniekotāja maiņas process
15 – Mājas parāds
16 – Individuāli remonta darbi
17 – Remonta darbu finansējums
18 – Pārvaldnieks nepilda darba pienākumus
19 – Kopsapulces
20 – Pilnvara
21 – Jauns īpašnieks dzīvoklim
22 – Ilgstoši novietots auto stāvvietā
23 – Parāds dzīvoklim
24 – Mantojums
25 – Vienādām mājām atšķiras komunālie rēķini
26 – Rēķinu komunālo maksājumu metodika
27 – Piekļūšana pie stāvvada
28 – Pelējums
29 – Energoefektivitāte