+371 25006000

24 stundu avārijas dienests: +371 25189933

Šis ir diezgan klasisks pārpratums. Parasti šie jautājumi veidojas sakarā ar to, ka, kādam no īpašniekiem ēkā pieder liels dzīvoklis ar lielu balkonu vai terasi. Tātad, uzskats veidojas, ja tiek maksāts par iekštelpām un attiecīgi arī par dzīvokļa ārtelpām, tad pārvaldniekam būtu jātīra, piemēram, ziemas periodā, sniegs no šīs, dzīvokļa īpašnieka terases.

Reālajā situācija pārvaldniekam nav jāveic šos darbus un tas arī to nedara, jo terase pieder pie dzīvokļa īpašuma. Protams, pastāv iespēja, pēc vienošanās, par papildus izmaksām, ja ir šāda iespēja, runāt par darba organizēšanu arī lielo terašu uzkopšanai, bet tās ir individuālas sarunas ar īpašnieku un pārvaldnieku.

1 – Kopīpašums
2 – Rēķini
3 – Karstā ūdens cirkulācija
4 – Maksājumi par ūdens cirkulāciju
5 – Ūdens zudumi
6 – Deklarēto personu izmaiņas
7 – Atkritumi
8 – Lielgabarīta atkritumi
9 – Strīdu gadījumi
10 – Terases tīrīšana
11 – Autostāvvietas
12 – Klientu portāls
13 – Koplietošanas elektrība
14 – Namu apsaimniekotāja maiņas process
15 – Mājas parāds
16 – Individuāli remonta darbi
17 – Remonta darbu finansējums
18 – Pārvaldnieks nepilda darba pienākumus
19 – Kopsapulces
20 – Pilnvara
21 – Jauns īpašnieks dzīvoklim
22 – Ilgstoši novietots auto stāvvietā
23 – Parāds dzīvoklim
24 – Mantojums
25 – Vienādām mājām atšķiras komunālie rēķini
26 – Rēķinu komunālo maksājumu metodika
27 – Piekļūšana pie stāvvada
28 – Pelējums
29 – Energoefektivitāte