+371 25006000

24 stundu avārijas dienests: +371 25189933

Cilvēki var sapulcēties un pieņemt lēmumu par to, kādā veidā ties savā pagalmā novietos savus auto transporta līdzekļus. Visbiežāk tas nozīmē to, ka tiek izgatavotas ceļa zīmes, piemēram: “Stāvēt atļauts tikai ar – konkrētām – ceļa zīmēm.” Pārvaldnieks šīs ceļa zīmes izsniedz dzīvokļu īpašniekiem un, ja tiek konstatēts, ka pagalmā ir auto, kam šīs ceļa zīmes nav. Īpaši, ja šis auto tiek turēts šajā pagalmā ilgstoši vai bieži, tad iezdīvotājiem ir visas tiesības pieaicināt pašvaldības policiju, lai policijas darbinieki noformētu attiecīgu sodu, kuru pārkāpis konkrētā auto autovadītājs. 

Ja ir izveidojies strīds vai konflikts starp kaimiņiem, pārsvarā gadījumos pārvaldnieks neiesaistās to risināšanā. Apsaimniekotājs nepilda tiesneša vai policijas funkcijas. Visbiežāk tie ir sadzīviski strīdi par, piemēram, skaļuma vai klusuma ievērošanu, vai transporta līdzekļa novietošanu svešā stāvvietā. Uzvedības normu pārkāpuma situācijas u.tml. Šajā gadījumā nepieciešams ir mēģināt savstarpēji atrisināt šos konfliktus vai arī jāvēršas policijā.

Pārvaldniesk var iesaistīties problēmu risināšanā visā, kas attiecas uz kopīpašuma lietošanas kartību. Kā piemēram, kā marķēt autostāvvietas, lai visiem būtu vieta un kā organizēt automašīnu stāvēšanas izkārtojumu. Kur un kā, piemēram, risināt jautājumu par velisopēdu novietni ēkas iedzīvotājiem vai bērnu ratiņu novietni u.t.t.

1 – Kopīpašums
2 – Rēķini
3 – Karstā ūdens cirkulācija
4 – Maksājumi par ūdens cirkulāciju
5 – Ūdens zudumi
6 – Deklarēto personu izmaiņas
7 – Atkritumi
8 – Lielgabarīta atkritumi
9 – Strīdu gadījumi
10 – Terases tīrīšana
11 – Autostāvvietas
12 – Klientu portāls
13 – Koplietošanas elektrība
14 – Namu apsaimniekotāja maiņas process
15 – Mājas parāds
16 – Individuāli remonta darbi
17 – Remonta darbu finansējums
18 – Pārvaldnieks nepilda darba pienākumus
19 – Kopsapulces
20 – Pilnvara
21 – Jauns īpašnieks dzīvoklim
22 – Ilgstoši novietots auto stāvvietā
23 – Parāds dzīvoklim
24 – Mantojums
25 – Vienādām mājām atšķiras komunālie rēķini
26 – Rēķinu komunālo maksājumu metodika
27 – Piekļūšana pie stāvvada
28 – Pelējums
29 – Energoefektivitāte

Ja stāvvadi atrodas aiz dzīvokļa sienas un pārvaldniekam ir nepieciešams tam piekļūt, tad atbilstoši likumam un Berga Nami gadījumā arī atbilstoši līgumam, piekļuvi pie stāvvadien ir jānodrošina dzīvokļa īpašniekam. Tas nozīmē, ka dzīvokļa īpašniekiam ir pienākums atvērt savu sienu jebkurā situācijā, netkarīgi kāds ir sienas apdares materiāls, vai arī, ja tur priekšā stāvs mehāniski piestiprināts skapis, lai pārvaldnieks var piekļūt pie stāvvada.

Attiecīgi, kad pārvaldnieks ir pabeidzis darbus, dzīvokļa īpašnieks pats, par saviem līdzekļiem šo piekļuvi aizdara. Protams, nepieciešamības gadījumā ir iespēja arī konsultēties ar Berga Nami ēkas pārvaldnieku, vai ir iespēja iedot kādu padomu risinājumam, bet pēc likuma, šāda procedura ir jāveic, ja tā ir nepieciešama.