Ja ir izveidojusies situācija, ka mājai nav pietiekams finansējums remonta darbiem, tad risinājumi, mūsuprāt, ir vairāki. 

Kā viena no iespējām ir mājai lemt veikt mērķa maksājumu. Piemēram, sešu mēnešu periodā ēkas iedzīvotāji uzkrāj nepieciešamos līdzekļus, lai segtu plānotās darbu izmaksas, kur tās tiek proporcionāli sadalītas starp dzīvokļu īpašniekiem un atbilstoši sadalījumam, pēc saskaņošanas ar kopību, tiek izstādītas ar konkrētu summu pie papildus pozīciju rēķinā. 

Otrs risinājums būtu mājai ņemt aizņēmumu, kuru piedāvā valsts atbalsta programmas, piemēram, ALTUM. Viena no programām ir daudzīvokļu ēku remonti. Šajā gadījuma tas nav bezprocenta aizdevums, bet ēkai, pie šādas situācijas, nav jāuzkrāj pašiem fianses konkrētā laika periodā un ir iespēja uzsākt remonta darbības uzreiz kā tiek saņemts nepieciešamais fiansiālais apjoms. 

Tāpat ir arī dažādu veidu pašvaldību atbalsta programmas, kurām piesakoties, mājai ir iespēja iegūt līdzfinansējumu darbu veikšanai. Jebkurā gadījumā, ja ēka ir noslēgusi līgumu ar Berga Nami, tad no Berga Nami puses projekti, kas saistīti ar finašu plānošanas vai projektu izstrādi līdzfinansējuma vai aizdevuma nepieciešamībai, tiek nodrošināti. Kā arī Berga Nami klientiem ir iespēja vērsties pēc konsultatīva padoma un kopīgi šos projektus ar pārvaldnieku īstenot.