Par cirkulāciju jāmaksā ir visiem ēkas dzīvokļu īpašniekiem, neatkarīgi no tā vai tiek, vai netiek lietots karstais ūdens. Tajā skaitā arī, ja lieto vai nelieto dvieļu žāvētāju, ja tāds ir uzstādīts. To nosaka normatīvie akti. 

Karstā ūdens cirkulācija parasti tiek noteikta 10% apmērā no viena siltumenerģijas pakalpojuma sniedzēja, jeb piegādātāja, magavatstundas tarifa. Tātad, ja šī megavatstunda izmaksā 100 Eur, tātad proporcionāli, par karstā ūdens cirkulāciju ēkā būs jāmaksā 10 EUR.