Koplietošanas elektrība ir pozīcija rēķinā, kura veidojas no ēkas elektrības patērētājiem, kas atrodas kopīpašumā. Tātad, tas, kā piemēram, ir kāpņu telpas apgaismojums, lifti, siltummezgla darbība, sūkņu darbība, kura nodrošinā ēkā apkuri un karsto, auksto ūdens padevi. 
Tik pat labi, tā var būt arī ūdens mīkstināšanas stacija, ja tāda ir uzstādīta. Tātad, visas iekārtas, kuras atrodas kopīpašumā.