Pakalpojumu piegādātājs, Rīgas gadījumā tas ir “Rīgas ūdens”, uzskaita ēkām patēriņu pēc ēkas lielā ievadskaitītāja, kurš parasti atrodas pagrabā. Savukārt katrā dzīvoklī ir mazie ūdenskaitītāji un ūdens zudumi veidojās kā starpība starp lielo ievadskaitītāju un mazo ūdens skaitītāju summu. 

Iemesli kāpēc šie zudumi veidojās ir gana daudz, bet visbiežāk izplatītākie scenāriji ir saistīti ar to, ka iedzīvotāji paši nenodod pareizi un savlaicīgi šos rādījumus, vai arī šie ūdens skaitītāji nav verificēti, līdz ar to, veidojās nobīdes precizitātē un tākā, ēkai piegādātais ūdens, kuru uzskaita lielais ūdens ievadskaitītājs ir kopīpašumam piegādāts, tas nozīmē, ka kopīpašniekiem ir jānomaksā arī starpība, kura izveidojusies iepriekš minēto piemēru dēļ. 

Labā ziņā ir tāda, ka, vismaz Berga Nami praksē, pieredze rāda, ka, piemēram, vienā mēnesī ir jāpiemaksā šī starpība, savukārt nākošajā tiek piemērota atlaide pie rēķina, ja viss ir korekti un laikā iesniegti rādītāji. Pēc fakta, ir kompensācijas mehānisms.