Pirmkārt, vienīgais maksājums tiek regulāri piestādīts tikai par nešķirotajiem atkritumiem un šis maksas apmērs ir atkarīgs no tā, cik ēkai ir deliģēti konteineri un, cik bieži tie tiek izvesti. Gala rezultātā, atkritumu savācējs un izvedējs, izmanotojot formulu, aprēķina gala izcenojumu saviem pakalpojumiem un piestāda to. 

Mazināt izmaksas var ievērojot šķirošanas principu. Tātad, par jebkuru konteineru, kas paredzēts šķirojamajiem atkritumiem, iedzīvotājiem nav jāmaksā. Jo vairāk iedzīvotāji šķiros atkritumus, jo mazāks būs maksājums par atkritumu savācēju pakalpojumiem, samazinot nešķiroto atkritumu izvešanas periodiskumu.